Zobrazit online verzi
 
Newsletter České asociace cheerleaders, o.s.
 
 
Sezona 2015/16 startuje!
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vám popřáli skvělou cheer sezonu 2015/16 a mnoho úspěchů nejen při soutěžích, ale i při samotné činnosti Vašich klubů.

Zasíláme Vám několik doporučení, tipů a odkazů, které Vám usnadní bezproblémový průjezd sezonou. Mimo radost z úspěchů Vašich svěřenců Vás jistě čeká i množství mravenčí práce a povinností.

 
 
 
 
Financování klubu
 

Zajistěte si vícesložkové financování klubů.

Složka 1: členské příspěvky

Složka 2: dotace a granty z městských částí, obcí

Složka 3: dotace a granty Servisních center sportu – staňte se členem SCS ve vašem regionu

Složka 4: fundraising, sponzoři

 
 
SCS - servisní centra sportu
 

SCS – servisní centra sportu jsou odborným pracovištěm zajišťujícím metodickou pomoc pro sdružené subjekty v oblasti práva, legislativy, ekonomiky, účetnictví, daní, dotací, mezd a personalistiky. Staňte se členem vašeho regionálního centra sportu a čerpejte výhody  s tímto spojené a využívejte služeb pro sportovní subjekty.

Více informací o Servisních centrech sportu
 
 
Seznam servisních center v regionech
 
Seznam SCS v ČR
 
 
 
Finanční výhody a příspěvky pro vaše členy
 

V rámci podpory sportování dětí a mládeže a členství České asociace cheerleaders u České unie sportu a Českého Olympijského výboru můžou vaši členové čerpat výhody z toho spojené a snížit si tak náklady na činnost dětí. Dejte jim o tom vědět! Stručný přehled a odkazy na informace naleznete na odkazech níže.

 
 
 
Česká olympijská nadace
 

Olympijská nadace ČOV – rodiče můžou zažádat o podporu sportování dětí. Nadace přispívá na konkrétní věci – sportovní vybavení, sportovní kurzy, kroužky a soustředění. Stačí vyplnit jednoduchý dotazník.

Více o Olympijské nadaci ČOV
 
 
Příspěvek VZP na sportování dětí
 

Všeobecná zdravotní pojišťovna přiděluje příspěvek 500 Kč na sportovní činnost v programu prevence kardiovaskulárních onemocnění, stačí předložit potvrzení o úhradě členských příspěvků ve vašem klubu.

Detaily o příspěvku u VZP
 
 
Úrazové pojištění
 

Všichni členové České asociace cheerleaders mají v rámci členství hromadnou úrazovou pojistku. V případě úrazu na tréninku stačí vyplnit formulář pojišťovny, doplnit evidenční číslo ČACH nebo v případě, že jste, nebo se stanete členem SCS přímo vám přidělené evidenční číslo  a sportovec dostane alespoň částečnou kompenzaci nákladů na léčení. Oceňovací tabulky v případě úrazu a další detaily si prostudujte na odkazu níže.

 
} Detaily Úrazové pojištění ČUS
 
 
 
Poplatky OSA
 

Poplatky za užití hudeb jsou hrazeny prostřednictvím ČUS. Sdružené subjekty ČUS mají oprávnění veřejně užívat hudební díla s textem nebo bez textu při sportovních akcích všeho druhu s výjimkou akcí uvedených v čl. II  odst. 6 smlouvy.  

 

 
 
Detaily smlouvy OSA, Intergram, OAZA
 
 
Legislativa a chod klubu - stanovy
 

Stanovy – změna stanov v souladu s občanským zákoníkem je nutná do konce roku 2016. Do 30. 6. 2016, ale platí osvobození od poplatku 6 000 Kč za zápis stanov u příslušného soudu! Nezaspěte!

Jak si s tím poradit?

1) vzorové stanovy naleznete v příloze;

2) obraťte se na odborně vyškolené zaměstnance SCS, která poskytují poradenství v této oblasti;

3) využijte služeb právníka - nabídka pomoci JUDr. Karel Poupě, specializace na stanovy pro sportovní svazy a kluby - kontakt: ak.poupe@seznam.cz nebo tel.: 603 515 024

Vzor stanov
 
 
Legislativa a chod klubu - přihláška
 

Obsahuje přihláška do vašeho klubu všechny potřebné náležitosti, aby chránila vaši osobu, trenéry a klub? (zákon na ochranu osobních údajů, zdravotní stav dítěte, uveřejňování fotodokumentace atd.) 

Uvádíme několik důležitých součástí přihlášky:

SOUHLAS se stanovami sportovního klubu a týmovým kodexem.

Například:

Vyplněním této přihlášky se plně zavazuji k aktivní účasti na tréninkách, přípravných soustředěních a akcích klubu XXX a uhrazení členských poplatků v určených termínech. Souhlasím se stanovami klubu a týmovým kodexem (včetně odpovědnosti za svůj zdravotní stav a úrazové pojištění), se kterým jsem byl obeznámen v plném rozsahu a jeho zásady budu respektovat a dodržovat.

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění:

Například:

Souhlasím s tím, aby klub XXX zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu XXX. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že klub XXX je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence ČUS, ECU a dalších organizací k vedení evidence členské základny a k identifikaci sportovce při soutěžích. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění. Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo elektronických médiích mé fotografie a videonahrávky, které mě zachycují v souvislosti s činností klubu.

Kontaktní údaje na člena (jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, email, adresa, národnost, státní příšlusnost)

Kontaktní údaje - zákonní zástupci člena v případě, že je mladší 18 let (jméno, příjmení, telefon, email)

SOUHLAS se zasíláním informací formou newslettrů či emailů od klubu a České asociace cheerleaders.

Potvrzení způsobilosti o zdravotním stavu člena.

Například:

JE - NENÍ*     zdravotně způsobilý navštěvovat uvedený sportovní klub.

Uveďte upozornění na zdravotní stav, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění:

(Doporučujeme provedení zdravotní prohlídky u sportovního lékaře)

Vyhláška o zdravotní způsobilosti
 
 
Zdravotní prohlídky členů
 

I přesto, že zatím není povinné absolvovat lékařskou prohlídku u sportovního lékaře, doporučte ji rodičům. Mnohdy může odhalit závažné skryté onemocnění. V každém případě v přihlášce myslete na „informace o zdravotním stavu dítěte“, kterou vám podepíše zákonný zástupce nebo vyžadujte potvrzení alespoň od praktického lékaře.

Dle vyhlášky č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu:

Praktický lékař pro děti a dorost může posuzovat:

- zdravotní způsobilost k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích;
- zdravotní způsobilost k tělesné výchově (plavecký výcvik v rámci školy);
- zdravotní způsobilost k účasti škol a školek v přírodě, lyžařských kurzů, letních a zimních táborů.

Zdravotní způsobilost k vrcholovému sportu, k reprezentaci vydává poskytovatel v oboru Tělovýchovné lékařství (týká se i žáků sportovních gymnázií).

Praktický lékař je povinnen vykonat vyšetření dle rozsahu uvedeném ve vyhlášce č.391/2013 Sb.  

Členové České asociace cheerleaders jsou zařazeni jako výkonnostní sportovci.

Výklad k vyhlášce o zdravotní způsobilosti
 
 
Legislativa a chod týmů - evidence členské základny
 

Chcete mít kompletní přehled a informace o vaší členské základně přehledně utříděné a bez práce? Využijte Elektronický registrační systém České asociace cheerleaders. Po zadání vašich členů si můžete kdykoliv zdarma vypustit export s přehlednou excelovskou tabulkou vaší členské základny, ve které můžete filtrovat podle vašich interních potřeb.

Elektronický registrační systém ČACH
 
 
Chod klubu a plánování
 

Obecné rady, jak řídit úspěšný klub, naleznete v brožuře Moderní sportovní klub. Brožura obsahuje témata:

- Jak funguje sportovní klub

- Vedení sportovního klubu

- Povinnosti klubu

- Plánování

- Hospodaření klubu

- Marketing

- Sponzorství

- Pořádání akcí

- Dobrovolníci

- Komunikační a informační technologie

 
} Publikace Moderní sportovní klub
 
 
 
Aktivity ČACH v sezoně 2015/16
 

Poslední důležitou přílohou, kterou naleznete níže na uvedeném odkazu je souhrn aktivit ČACH v sezoně 2015/16. Všechny termíny naleznete také na www.cach.cz. 

 

AKTIVITY ČACH
 
 
ČACH Google kalendář
 

Chcete mít všechny důležité datumy sezony ve svém smart phonu či pc? Nasdílejte si přehledný Google kalendář České asociace cheerleaders.

 

ČACH Google kalendář
 
 
Přejeme vám úspěšnou sezonu 2015/16!
 

Váš VV ČACH :-)

 
 
 
 
Pokud si již nepřejete dostávat tento email, odhlašte se zde.
Copyright © 2020 Česká asociace cheerleaders, o.s.