Zobrazit online verzi
 
Newsletter České asociace cheerleaders, o.s.
 
 
 

Vážení manažeři, trenéři a zástupci týmů!

zasíláme vám stručnou zprávu o novinkách a reprezentaci ČACH na poli českého a světového sportovního zázemí. Na přelomu jara a léta 2016 se zástupci ČACH zúčastnili hned tří stěžejních jednání – zasedání valné hromady České unie sportu (ČUS), International Cheer Union (ICU) a European Cheer Union (ECU).

 
 
Valná hromada ČUS
 

Zasedání valné hromady České unie sportu proběhlo dne 23. 4. 2016 v Nymburku. Za ČACH se jednání zúčastnila Marie Cerhová a připravila pro vás výtah důležitých a zajímavých bodů:

- ČUS: největší sportovní organizace, sdružuje 74 národních sportovních svazů, 8 240 sportovních klubů a tělovýchovných jednot a tím i 1,2 milionů sportovců.

- Program VH: bilancování, priority spolku na další čtyřleté období zaměřené na zlepšení a podporu sportovního prostředí v ČR a podmínek pro sport obecně.

- Přijata změna stanov spolku, kterou ČUS odkazuje na historický kontinuální vývoj českého sportovního prostředí od 19. století a hlásí se ke státotvorné úloze sportu v dějinách českého státu.

- Dosaženo cíle - odvrácení insolvence, splacení dluhů, záchrana majetku, přeměna ČUS v respektovanou dobře hospodařící sportovní organizaci, ČUS nyní vnímán důvěryhodným partnerem pro stát, parlament, kraje a obce.

- Schválení 4-letého plánu činnosti ČUS, zaměřeného na zlepšení podmínek a podpory sportovního prostředí v České republice.

-Účast premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové: představení programu státní podpory sportu, vyšší podpora sportu dětí a mládeže a také větší pomoc handicapovaným sportovcům.

- Rok 2016: navýšení finanční dotace pro sport o 750 milionů korun na celkových 3,7 miliardy.

- Rok 2017: plán zvýšit podporu sportu ze strany státu na 6 miliard korun. Z této částky by měla jít více než 1 miliarda korun na podporu sportování dětí a mládeže v klubech. MŠMT také připravuje zcela nový zákon o sportu, který bude definitivně řešit systémové nastavení podpory sportu v ČR, včetně jeho financování v přímé návaznosti na státní rozpočet.

 
 
Tisková zpráva
 
 
Valná hromada ICU
 

Valná hromada International Cheer Union se konala dne 27. 4. 2016 v Orlandu na Floridě. Za ČACH se zúčastnila Jana Vozábová. Níže naleznete stručný zápis:

V úvodní části proběhlo shrnutí nejdůležitějších událostí roku 2015:
- ICU poskytuje události, školení a tréninky pro 90 zemí ze všech kontinentů
- Počet ICU členů roste: 109 současných členů, 2 čekající členové
- 49 členů je uznáno národními sportovními autoritami ve své zemi, 10 členů je uznáno olympijským výborem: Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Kazachstán, Korea, Norsko, Slovinsko, Jižní Afrika, Čína
- ICU’s 2015 Anti-Doping pravidla schváleny WADA
- ICU byl plně aplikován na MOV od roku 2010

Hlavní cíle na dalších 12 měsíců:
- ICU World Cheerleading Championships v roce 2017
- TAFISA (Asociace sportu pro všechny) - Jakarta 2016
- FISU – universitní sport - University Championships (WUC) Programme říjen 2018 Lodz, Polsko
- Světové hry - ICU komunikuje s International World Games Association (IWGA), diskuze o účasti na světových hrách Birmingham 2021

2015 ICU ocenění:
- Mexiko - první Zlatá medaile v team Cheer Hip Hop Doubles a Coed Elite, 21 Medailí z World Championships: 2 zlaté, 7 stříbrných, 12 sronzových.
- Chinese Taipei – první zlatá medaile v Coed Premier. 12 World Championships medailí: 1 zlatá, 6 stříbrných, 5 bronzových.
- Jenni KOSKELA and Rita SAARES, Finsko – Cheerdance coach roku
- Horacio ARQUIETA ( AKA “Junior”), Mexiko – Cheer coach roku
- Wayne OBEREM, Jižní Afrika – ICU service achievment

Představen plán pro World Championships 2017
24. – 25. 4. 2017
 Meetings
26. 4. 2017 Junior World Championships
- Divize: Pom Doubles, Hip Hop Doubles, Team High Kick (TBD), Team Hip Hop, Team Freestele Pom, AG Advanced, Coed Advanced, AG Elite, Coed Elite
- Medal ceremony
- večerní Opening Ceremony
27. 4. 2017 World Championships Semi
- Divize: Pom Doubles, Hip Hop Doubles, Para Cheer Freestyle Pom, Team High Kick (TBD), Team Hip Hop, Team Freestele Pom
- Para Cheer awards, Doubles Awards, Team finalist
- Para Cheer, AG Elite, Coed Elite, AG Premiere, Coed Premiere
- Para Cheer medals, HK + Doubles Medals, Team finalist anouncement
28. 4. 2017 World Championships Final
- Divize: Team Hip Hop, Team Freestyle Pom
- Medal Ceremony
- AG Elite, Coed Elite, AG Premiere, Coed Premiere
- Closing Ceremony

ICU Coaches Medallion training program – představení systému školení trenérů (zasláno trenérům ČACH s nabídkou školení)

Diskuze o implementaci 2015 ICU Anti-Doping pravidel – antidopingové prohlídky budou narůstat

Zhodnocení finančního výsledku za rok 2015:
- Pro rok 2016 bude Budget obdobný 2015
- Budget Příjmy – mírně vyšší než v roce 2015 $53,000, a také malý nárust členských poplatků o $20,000
- 2016 Budget Náklady – také obdobný jako v roce 2015 s lehkým nárustem nákladů $30,000

Diskuze o začlenění cheerleadingu do World Dance Sport Federation (WDSF)

Nová ICU členství:
- Botswana – Botswana Cheerleading Federation (BCF) přijata jako 110 člen
- Srbsko – zrušeno členství Cheerleading Association of Serbia (CAS) a akceptace Serbia Cheerleading and Cheerdance Federation (SCCF) jako provizorní členství za Srbsko

Volby:
- 3 ICU Continental Region Councilmembers - Victor Martinez, Wayne Oberem, Yulia Sautina
- 2 ICU At-Large Sport Country of Origin and IASF Councilmembers - Mike Cooper a Matt McDonough
- 1 ICU At-Large Athlete Representative Councilmember - Pamela Chang Estevez

Příští meeting se bude konat 24.-25. dubna 2017 v Orlandu.

Plaketa pro ČACH jako jednu z 10ti ICU federací uznávanou Olympijským výborem ve své zemi.

 
 
Meeting minutes
 
 
Valná hromada ECU
 

Dne 1. 7. 2016 se ve Vídni konalo zasedání European Cheer Union valné hromady, kterého se za ČACH zúčastnila Martina Marešová a Marie Cerhová.

- Nejprve byla členy ECU Boardu odprezentovaná finanční rozvaha a finanční plán s výhledem na dvě budoucí sezony, následovaly prezentace jednotlivých komisí.

- ME 2015 ve Slovinku bylo zhodnoceno kladně.

- Výbor ECU zkonstatoval skutečnost, že rozsah administrativní agendy spojené se členstvím federací a jejich dotazy je exponenciálně rostoucí a bude nutné do budoucna přijít s novým koncepčním řešením této oblasti.

- Zasedání mělo velmi rychlý spád. Na závěr proběhly prezentace žadatelů o pořádání ME 2018, kde po tajné volbě přítomných členů valné hromady, těsně zvítězilo Finsko nad Norskem a Ruskem – ME 2018 tak budou hostit Helsinky!

Podrobný zápis ze zasedání bude vyhotoven a zveřejněn ECU Boardem v průběhu září 2016.

 
 
 
 
 

Děkujeme za spolupráci a kvalitní vedení českých týmů v sezoně 2015/16. Těšíme se na další skvělé sportovní výkony a zážitky v nadcházející sezoně.

Výbor ČACH

 
 
Pokud si již nepřejete dostávat tento email, odhlašte se zde.
Copyright © 2020 Česká asociace cheerleaders, o.s.