Zobrazit online verzi
 
Newsletter České asociace cheerleaders, o.s.
 
 
Newsletter ŘÍJEN 2019
 

Zasíláme vám první vydání pravidelného informačního Newsletteru určeného pro zástupce členských klubů a trenéry ČACH. V Newsletterech vás bude Výkonný výbor ČACH informovat o proběhlých událostech, připravovaných akcích, zajímavostech a blížících se termínech.

Toto říjnové vydání je z velké části věnované manažerským informacím spojených s počátkem nové sezóny.

Věříme, že Newslettery pro vás budou užitečným a oblíbeným periodikem ze světa českého cheerleadingu. Vaše příspěvky do dalších vydání jsou vítány!

 
 
 
 
Co nás čeká?
 

5. 10. 2019 Stunt Camp, Praha
6. 10. 2019 Tumble Camp, Praha
12. 10. 2019 Judges Scoring Clinic, Praha
13. 10. 2019 Tumble Day for Coaches, Brno
19. - 20. 10. 2019 Practice Team Czech Republic, Dobřichovice

Spuštění nové verze Elektronického registračního systému ČACH ERS2
Vyhlášení výzev MŠMT Můj klub (termín pro podání 18. 11. 2019)

Termíny zasedání VV ČACH - 9., 15., 31. 10. 2019  

2. 11. 1898 oslavíme vznik cheerleadingu (Johnny Campbell, University of Minnesota)

 
 
Nepropásněte!
 

Stále se můžete přihlašovat na vzdělávací akce. V říjnu si nenechte ujít zvýhodněné poplatky na Dance Conference či Privates (při přihlášení do 9. 10. 2019) a na Cheer Levels Clinic (při přihlášení do 16. 10. 2019).

Buďte též připraveni na zaslání podkladů na blížící se Valnou hromadu.

 
 
Stalo se...
 

Změna termínů v harmonogramu soutěžní sezóny - viz ČACH NOVINKY na cach.cz

Rozhodnutí trenérské Komise - povolení účasti juniorské sportovkyně (rok narození 2005) v juniorském týmu L5 a seniorském groupu L6 v sezoně 2019-2020
Rozhodnutí trenérské Komise - rozšíření kategorie Hobby i pro členské kluby ČACH s podmínkou: PLATÍ PRO SKUPINY STÁVAJÍCÍCH ČLENSKÝCH KLUBŮ, KTERÉ JSOU TVOŘENY VÝHRADNĚ NOVĚ REGISTROVANÝMI ČLENY, KTEŘÍ JEŠTĚ NESOUTĚŽILI NA SOUTĚŽÍCH POD HLAVIČKOU ČACH.

Petra Žáková získala certifikáty ICU Performance Safety a Scoring Judge. Jedná se o první ICU Performance Scoring Judge v ČR.

Do komunikace se členskou zákládnou ČACH vstupují dvě staro-nové kolegyně:
Martina Železná bude mít kromě back office a administrativní podpory VV nově na starost i obsluhu ERS2 a support k systému v dopoledních hodinách.
Kontakt: registrace@cach.cz, martina.zelezna@cach.cz
Veronika Veselá přebrala post fakturantky od Michaely Bednářové a postupně převezme na svá bedra celý finanční úsek.
Kontakt: veronika.vesela@cach.cz 


26. 8., 4., 6. a 13. 9. 2019 proběhly Regionální meetingy v Hluboké n. Vltavou, Praze, Liberci a Jihlavě 

12. 9. 2019 zasedali Sekretáři ČUS
10. a 26. 9. 2019 zasedal Výkonný Výbor ČACH
14. - 15. 9. 2019 proběhly Tryouts do Team Czech Republic
20. - 21.9. 2019 se konala Valná hromada ČUKIS
20. - 21.9. 2019 proběhl Heat Camp pro trenéry cheerleadingu v jižních Čechách

 
 
 
Zajímavosti z reprezentace...
 

Během zářijového víkendu (14. a 15. 9. 2019) byly v Dobřichovickém JOJO Gym vybrány ty nejlepší sportovkyně pro reprezentaci ČR na Mistrovství světa, které se bude konat v dubnu 2020 na Floridě. Z celkem 63 děvčat z 16 českých klubů, které se ucházely o své místo v reprezentačním týmu, bylo vybráno celkem 23 členek a 4 náhradnice do juniorského týmu a 23 členek a 3 náhradnice do seniorského týmu.

 
Přečíst celý článek
 
 
Levelová jungle
 

Z pravidel pro soutěžní cheerleading se nám napříč všemi kontinenty a dostupnými platformami stává tak trochu džungle. Sotva jsme se vzpamatovali z nového levelu 0, který nám přibyl v minulé sezoně, už se k nám do Evropy valí informace o v allstar světě již zavedeném levelu 4.2, či nových levelech 6+ a 7. A kdo se v tom pak má vyznat, že? 

Přečtěte si k tomuto tématu více informací a shlédněte stručný přehled levelů v podání organizací ČACH, ECU/ICU a Varsity.

Celý článek zde
 
 
Rejstřík sportovců a Národní sportovní agentura
 

Na této adrese naleznete Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Zároveň vás informujeme o nabytí účinnosti novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Novela má vliv na používání rejstříku, kdy nově vznikla povinnost pro sportovní organizace jako identifikační údaj uvádět v rejstříku rodná čísla.  Zákon také nově ukládá, že zápis do rejstříku si zajišťují samotné sportovní organizace.

Dle původních předpisů a pokynů MŠMT data o vašich klubech a členech do rejstříku importovala ČACH. V rejstříku nejsou evidovány kluby, jež jsou evidovány s právní subjektivitou podnikajících fyzických osob. Data v rejstříku jsou z období přelomu roku 2018/2019. ČACH pro Vás v ERS2 nachystá možnost exportu využitelného pro aktualizaci dat do rejstříku dle pokynů MŠMT/Národní sportovní agentury.


Informace ke vzniku Národní sportovní agentury   
Nově vzniklá agentura bude postupně vydávat příslušné předpisy týkající se dotací, se kterými by dle informací měla začít od roku 2021 (čerpání prostředků), k rejstříku atd. Další detaily můžete sledovat na sránkách MŠMT.

 
 
 
Opakování je matka moudrosti
 

V další části tohoto Newsletteru vám zasíláme několik praktických informací, tipů a doporučení, které se vám mohou při vedení vašich klubů hodit či vám usnadnit administrativní práci.

 
 
 
Kalendář na CACH.CZ
 

Aktuální přehled všech ČACH soutěží, workshopů, školení a akcí naleznete vždy na našem webu v sekci „Soutěže“ a „Coach University".

 
 
 
 
 
 
 
Přejít na přehled soutěží a akcí
 
 
ČACH Google kalendář
 

Veškeré termíny jsou zaneseny i do ČACH Google kalendáře, který najdete též na webu, ale hlavně si ho můžete jednoduše přidat ke svým kalendářům.

V případě zájmu nás kontaktujte na cach@cach.cz a kalendář vám nasdílíme na váš Gmail.

 
 
 
Trenérská skupina
 

Za účelem sdílení informací, nabídek a diskuse trenérů ČACH existuje facebooková skupina CZECH CHEER COACH. Jste vítáni, přidejte se!

 
Přejít do skupiny
 
 
Management klubu
 

Velice vám doporučujeme nastudovat si Manuál řízení sportovního klubu. Jedná se o 50 stránkovou brožuru vydanou ČUS, ve které naleznete řadu praktických informací a návodů, hlavně z legislativní oblasti řízení klubu. Dočtete se jak založit zapsaný spolek (potřebná právní forma pro získávání dotací), základní povinnosti sportovního klubu, informace k personalistice, účetnictví, možných zdrojích financování, marketingu, pojištění, ale i informace, kam se obracet v daných oblastech o radu.

Manuál řízení klubu
 
 
Registrujte své členy
 

Registrovaní sportovci u ČACH mohou soutěžit a účastnit se všech akcí ČACH. Vztahuje se na ně nejen mnoho výhod, slev na akce, nabídka ČACH Benefit programu, ale i úrazové pojištění a klub na registrované sportovce může čerpat dotace MŠMT Můj klub!

Své členy registrujte před soutěžemi včas.

Nezapomeňte si také na začátku každé sezóny aktualizovat v nastavení jednotlivých sportovců jejich věkovou skupinu.

Registrační systém
 
 
Pojištění úrazové, odpovědnosti trenérů, majetku, cestovní...
 

Všichni členové České asociace cheerleaders a také účastníci jimi pořádaných akcí jsou zdarma kryti úrazovým pojištěním v rámci členství v České unii sportu (ČUS). Český olympijský výbor (ČOV uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR úrazovou pojistku nově s pojišťovnou VZP, a.s.

Podobná forma hromadného pojištění je prostřednictvím ČUS sjednaná i pro odpovědnost trenérů

ČUS nabízí zprostředkování výhodnějšího pojištění majetku a sportovní cestovní pojištění.

Více informací ke všem formám zprostředkovaného či zvýhodněného pojištění na stránkách ČUS nebo ČACH.

Více o pojištění
 
 
Zdravotní prohlídky členů
 

Základním právním předpisem, který upravuje lékařské prohlídky v souvislosti s výkonem sportovní činnosti, je vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (dále jen Vyhláška). Níže uvádíme důležité výňatky z této Vyhlášky.

Povinná lékařská prohlídka je vyžadována:
• u výkonnostních sportovců (jedná se o sportovce, který vykonává výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v organizaci, která zajišťuje přípravu těchto sportovců);
• u vrcholových sportovců (jde o sportovce, který vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace nebo se k ní připravuje);
• u žáků sportovních škol.

Druhy povinné lékařské prohlídky:
• vstupní (před registrací výkonnostního sportovce u organizace, kde sport vykonává, před zařazením do reprezentace nebo do zařízení k přípravě vrcholových sportovců);
• pravidelná (jednou za 12 měsíců).


Pro lékařské prohlídky z hlediska odbornosti lékaře platí, že:
• lékařské prohlídky k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích provádí a lékařský posudek vydává registrující lékař (tj. praktický lékař) nebo lékař v oboru tělovýchovné lékařství;
• lékařské prohlídky k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě posuzuje a lékařský posudek vydává lékař v oboru tělovýchovné lékařství (tj. specialista); vrcholovým sportem se rozumí oblast sportu, která zahrnuje státní sportovní reprezentaci a přípravu talentovaných sportovců k této reprezentaci, kterými jsou členové resortních sportovních center nebo sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců.

Vyhláška
 
 
 
Antidoping, zakázané látky, terapeutické výjimky
 

Brožuru s aktuálním seznamem zakázaných látek, formuláře pro terapeutické výjimky a další informace k problematice dopingu naleznete na stránkách Antidoping.cz.

V případě, že některý z vašich členů užívá ze zdravotních důvodů některou ze zakázaných látek, je povinen před konáním soutěže předložit Výboru ČACH lékařem potvrzenou terapeutickou výjimku.

 
Přehled zakázaných látek pro rok 2019
 
 
OSA
 

Všichni řádní členové ČACH a tedy i členové České unie sportu a Českého olympijského výboru, jsou zahrnuty v kolektivních smlouvách s ochrannými svazy autorskými. Tyto smlouvy zajišťují pro členské subjekty ČUS v převážné většině jejich aktivit plnění povinností vyplývajících z autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Aktuální informace ke spolupráci ČUS s konkrétním autorským svazem
 
 
ECU Event Calendar
 

Veškeré termíny pořádaných akcí v rámci European Cheer Union naleznete souhrnně v praktickém kalendáři na webu ECU:
- termíny soutěží v Evropě
- termíny soutěží zařazené do Evropské Cheerleadingové Ligy
- školící akce v Evropě 

Přejít na ECU Event Calendar
 
 
ICU školení porotců a trenérů
 

Po celém světe se konají ICU školící akce pro porotce (Safety/Scoring, Cheer/Performance) a trenéry cheerleadingu. Zájemci, sledujte stránku ICU akcí, školení se často konají v dojezdové vzdálenosti.

ICU kalendář školení
 
 
Zpravodaj ČUS
 

Spousty užitečných informací z českého sportovního prostředí naleznete v měsíčně vydávaném Zpravodaji ČUS. Elektronické verze jsou vždy vyvěšeny na webu ČUS.

Přejít na aktuální číslo Zpravodaje ČUS
 
 
Další zdroje informací
 

Česká asociace cheerleaders (ČACH) www.cach.cz
European Cheer Union (ECU)
 www.cheerunion.eu
International Cheer Union (ICU) www.cheerunion.org
Česka unie sportu (ČUS) www.cuscz.cz
Český olympijský výbor (ČOV) www.olympic.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) msmt.cz
Servisní centra sportu (SCS) www.cuscz.cz/sluzby-servis/servisni-centra-sportu.html
Česká olympijská nadace  nadace.olympic.cz
Zdravotní pojišťovny (příspěvky na sportování dětí)
Obecní úřady, městské části atd.

 
 
 
Přejeme vám úspěšnou a vydařenou sezónu! :-)
 

Výbor ČACH
cach.cz

 
 
 
Pokud si již nepřejete dostávat tento email, odhlašte se zde.
Copyright © 2020 Česká asociace cheerleaders, o.s.