Zobrazit online verzi
 
Newsletter České asociace cheerleaders, o.s.
 
 
 

Vážení manažeři, trenéři a zástupci týmů!

dostává se k vám nový newsletter České asociace cheerleaders. Toto vydání je určené vedení klubů a přináší stručnou zprávu o novinkách a reprezentaci ČACH na poli českého a světového sportovního zázemí. Na přelomu jara a léta se zástupci ČACH zúčastnili hned tří stěžejních jednání – zasedání valné hromady České unie sportu (ČUS), International Cheer Union (ICU) a European Cheer Union (ECU).

 
 
 
Valná hromada ČUS
 

V pořadí 31. valná hromada České unie sportu se konala v Nymburku 25. dubna 2015, kde se účastnilo celkem 146 delegátů.
Z nejdůležitějších  informací bylo hlavně zmíněno

- že po 3 letech od pádu loterijní společnosti Sazka, se ČUS stala oddluženou společností s vyrovnaným hospodařením a stabilizovaným majetkem.

- Dále nám bylo vizuálně představeno  nové sídlo na Strahově, které by mělo odpovídat mezinárodním standardům.

- Za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcela Chládka, jsme byli seznámení s návrhem budoucí koncepce státní podpory sportu v ČR, kde už je předběžné schválení navýšení rozpočtu o 3 mld. více.

- Delegáti Valné hromady ČUS přijali také novelu Stanov ČUS vyplývající z nového občanského zákoníku.

- O post nových členů ČUS se ucházeli Český svaz tanečních sportů (svou nominaci nakonec stáhli), Český svaz racketlonu a Asociace malého fotbalu ČR, kteří VH nebyli schváleni za nové čeny.

Více informací můžete získat na stránkách ČUS.

 
Více informací
 
 
ICU general assembly
 

Valná hromada světové organizace International Cheer Union se konala po ukončení Světového šampionátu v cheerleadingu 29. dubna 2015. Českou republiku od roku 2009 jako řídící orgán pro sportovní odvětví cheerleading v ČR zastupuje Česká asociace cheerleaders. Předsedkyně ČACH Nikol Míková se účastnila jak kontinentálních meetingů tak valné hromady ICU. Základní agendu tvořilo jako obvykle vytyčení strategických cílů ICU, přehled roční činnosti, finanční analýzy a zprávy jednotlivých komisí.

Vyzvedli bychom pro vás tyto informace:

- ICU zažádalo o přijetí do IOC (Mezinárodní Olympijský výbor) a při diskuzích na zasedání IOC v Sochi, Rusko v dubnu 2015 obdrželo hodně pozitivních komentářů. IOC se zavázal k přezkoumání žádosti a vyřčení stanoviska v příštích měsících.
- Od 31. 5. 2013 je ICU uznávaná jako řídící orgán světového cheerleadingu organizací SportAccord.
- Předseda ICU Jeff Webb se stal předsedou komise pro rozvoj ve SportAccord.
- ICU je členem TAFISA a byla pozvána na světové hry v Jakartě 2016.
- ICU je od května 2014 členem FISU - Federation Internationale du Sport Universitaire - na cestě jsou další soutěžní možnosti na World Univerzity Championship.
- Nové členské státy: Suriname, United Arab Emirates.
- ICU Worlds 2015  - 70 zemí, 2 200 atletů, 5 600 diváků, 300 milionů sdílení na soc. sítích, obrovský zájem mladé generace - budoucnost sportu.
- V dalších ročnících přidání kategorie High Kick!
- Zavedení semifinálových kol na Mistrovství světa (doposud pouze jedno soutěžní vystoupení, od příštího roku semifinále a finále).
- Plánování Juniorského Mistrovství světa.
- Další ICU World Cheerleading Championship proběhne 21.-22. dubna 2016.

Závěrečné zhodnocení - vývoj sportovního odvětví cheerleding nabral v posledních letech na obrátkách a vzhledem k atraktivnosti cheerleadingu a velkému zájmu mladé generace o tento sport má postaráno o skvělou budoucnost. Jednotnost a spolupráce světové asociace, kontinentálních asociací a národních federací je zárukou rychlého rozvoje cheerleadingu po celém světě.

Jako promo světového cheerledingu byl vytvořen klip, kde můžete několikrát zahlédnout i české týmy a záběry ze soutěží pořádaných Českou asociací cheerleaders.

 
} Více informací
 
 
 
 
ECU general assembly
 

Součástí evropského víkendováho šampionátu v Lublani bylo i pravidelné zasedání ECU General Assembly – valné hromady zástupců evropských cheerleadingových federací. Celkem se sjelo vedení z 21 zemí. Za ČR se zúčastnila předsedkyně ČACH Nikol Míková a místropředsedkyně Martina Marešová.

Mezi běžnou agendu patřilo představení roční činnosti ECU, zprávy komisí a odsouhlasení rozpočtu za rok 2014. Ze zajímavých bodů bychom vyzdvyhli:

- Příští ME se bude konat 2.-3.7. 2016 ve Vídni. ČACH podala žádost na organizaci ME 2017, 2018 v Praze, dalšími žadateli jsou Petersburg a Verona. Rozhodnuto bude v průběhu letních měsíců.
- Úprava stanov ECU v oblasti členství na základě návrhů z minulých jednání General Assembly 2013 a 2014. ČACH se přímo podílela na jejich znění.
- Personální reorganizace v top managementu ECU – novým prezidentem je Aljaz Britvic (Slovenia), Vice-President Ursula Hann (Austria) a Secretary General Tone Sparby (Norway), stávajícíc přezidentka ECU.

Více k probírané agendě naleznete v oficiálním zápisu z jednání.

 
Více informací
 
 
 

Děkujeme všem za spolupráci, podnětnou zpětnou vazbu v jarním dotazníkovém šetření a hlavně za kvalitní vedení českých cheer a dance týmů v sezoně 2014/15.

Těšíme se na další skvělé sportovní výkony a zážitky v nadcházející sezoně.

VV ČACH

 
 
Pokud si již nepřejete dostávat tento email, odhlašte se zde.
Copyright © 2020 Česká asociace cheerleaders, o.s.